سلام
کلی وقت بود به روز نکرده بودیم گفتیم یه حالی به اینجا بدیم اعلام کنیم که زنده ایم هیشکی که ما رو تحویل نمی گیره (گدایی محبت) خلاصه همین دیگه
تقدیم به آنهایی که ارزش دوست داشتن و عاشق شدن دارند 
این شعر از جهتی جنبه عمومی پیدا می کند و هدیه ای برای همه اساتید بزرگواریست که هر کدام قدمی برای تعالی انسانها بر می دارند و از طرفی جنبه خصوصی دارد که شاید برای من این دفعه جنبه خصوصی آن ملاک و معیار است پشتیبانی همکاری و همراهی او برایم ارزشمند و امید بخش بوده و هست که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق


 تقدیم به همسر مهربانم 
_(^_^)_

عشق تو مرا الست و منکم ببعید
 هجر تو مرا  عند عذابی لشدید
بر گرد لبت نوشته یحیی و یمیت
من مات من العشق فقط مات شهید

*این قسمت هم ادامه شعر خطاب به سرور و سالالر شهیدان *
 آن دم که شود اذا السماء فطرت
 و آنگه که شود اذا نجوم کدرت
من چنگ زنم دامنت اندر سئلت
 گویم صنما بای ذنب قتلت 
شیخ بهائی